Rehabilitacja Słuchu i Fundacje

Ośrodki rehabilitacji słuchu:

Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG
ul. Bernardyńska 3
Bydgoszcz
http://www.poradniapzg.bydgoszcz.pl

Polski Związek Głuchych
Al. Niepodległości 20/22
Częstochowa
http://www.pzg.org.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=161&Itemid=494

Polski Związek Głuchych
Ul. Głogowska 11
Gdańsk
http://www.osrodekpzg.pl

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore”
Ul. Bażantów 2
Katowice
www.centrumincorpore.pl

Polski Związek Głuchych
Koszalin
Ul. Jana z Kolna 24b
Koszalin
http://www.poradnia-koszalin.pl/PZG/o_nas_%28nasz_blog%29.html

Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
ul. Lenartowicza 14
Kraków
www.poradnia-pzg-krakow.pl

Centrum Słuchu i Mowy SURDUS
Al. J. Piłsudskiego 133 d
Łódź
http://www.logopedia.lodz.pl

Polski Związek Głuchych
Ul. Partyzantów 74
Olsztyn
http://www.pzg.infowm.pl/

Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej Uniwersytetu Medycznego
ul. Polna 72a
Poznań
www.osrodek-rl.ump.edu.pl

Centrum Medyczne MEDYK
ul. Szopena 1
Rzeszów
www.medyk.rzeszow.pl/specjalizacja/logopedia.html

Fundacje dla dzieci z uszkodzonym słuchem:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
ul. Korczyńska 57 p.326
Krosno
www.wadasluchu.org

 

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –Echo
ul.Grójecka 65A II piętro,
02-094 Warszawa
http://www.fundacja-echo.pl

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

ul. Deotymy 41

01-441 Warszawa,

www.pfos.org.pl


Wcześniak Rodzice-Rodzicom
ul.Sarmacka 12 lok.2
202-972 Warszawa
http://www.wczesniak.pl/kontakt

Promyk Słońca
ul.Złota 61/100
00-819 Warszawa
https://www.promykslonca.pl/o-fundacji/kontakt-fundacja

Fundacja Profesora Henryka Skarżyńskiego „Słyszę”
Mokra 1
05-830 Kajetany

Fundacje dla dzieci z dysleksją:

Instytut Promocji Edukacji
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
http://www.fundacja-ipe.pl/o_fundacji

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
Podłącze 16 lok. 1
30-218 Kraków

Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją – EURO-IDEA

Polskie Towarzystwo Dysleksji
ul.Matki Polki 3a
80-251 Gdańsk
http://www.ptd.edu.pl/kontakt.html

Reklamy